Skladba

Doplňte neúplná slova. Ke každé větě zapište, zda je v ní podmět vyjádřený či nevyjádřený.
Před chvíl přišl tvé sestry. podmět
Hledal tě i v podkrov. podmět
Ty jsi ale zrovna odbhl. podmět
Vaši rodiče volal z dovolené. podmět
Pobt na Slovensku se jim vdařil. podmět
klamalo je počas. podmět
Teploty se pohyboval těsně nad nulou. podmět
Vytrval déšť dnes vystřídal kroup. podmět
Ztra brzčko ráno se vracejí do Prahy. podmět
Vaši chtěl vzvednout na letišti v Ruzni. podmět