Shoda přísudku s podmětem

Ze skladebních dvojic vytvořte vhodné věty.