Shoda přísudku s podmětem

Doplňte neúplná slova.
Medvědi se utrhl ze řetězu.
Zástup lidí se tlačil na náměstí.
Špatní řidiči vjel do příkopu.
Koně táhl těžké povoz.
Pozdrav z ciziny je potěšil.
Brouci brz vylezl z děr.