Pravopis podstatných jmen středního rodu

Napište dané tvary podstatných jmen.
1. p. č. mn.
6. p. č. j.
7. p. č. mn.
6. p. č. mn.
7. p. č. j.
slovo
údolí
koště
číslo
obydlí
letiště