Pravopis podstatných jmen ženského rodu

Doplňte neúplná slova ve větách. Připište příslušný tvar vzoru.
Přidej do polévky trochu sol ().
Mládě zůstalo bez kobyl ().
Musíš chodit do škol ().
Vyšel ven v košil ().
Na mezch () se zelenala tráva.
Musím ležet v postel ().
Při chůz () klopýtl.
Přišel s oběma dceram ().