Pravopis podstatných jmen ženského rodu

Doplňte vynechaná i, í / y, ý.
Pomník bl postaven ze žul.
Procházel jsme klikatými stezkam.
Oprava obuv nebla možná.
Sov mají velké oči.
Houb zde nerostou.
Chci se dívat na televiz.
Děti si užíval zábav.
Ztratil jsme se v rokl.
Žijeme na zeměkoul.
S pevnou vůl to dokážeš.
Na jedlch vrostlo mnoho šišek.
V neděl rodiče vrazili do města.