Koncovky podstatných jmen - opakování

Doplňte správně vynechaná písmena.
Za závěs se mihl stín. Výstup na nejvyí horu se nezdařil.
Šakal hlastě vl. V kotl se ohřvala voda. Za stol stál ždle.
Motí krab se u nás nevskytují. Přístav byl plné lod.
Posl doručil dležité zpráv. Ve všních nebyl červ.
Pod strom se kuplo jehlčí. Zrnka káv se mus rozemlt.
Zajíc zmizel v obil. Tto osob se shromáždil na námstí.