Přídavná jména

Ve vyprávění doplňte správně y/ý, i/í. Poté podle textu doplňte do tabulky podstatné jméno, které patří k danému přídavnému jménu, a pomocí tohoto podstatného jména určete u přídavného jména pád, číslo a rod.
V povdkách o prátech se dočítáme o temných postavách, které veslují v měsčním svtu k nějakému tropckému ostrovu. Prátská plavdla bla malá, rychlá a ovladatelná. Lodi měl malý ponor, protože při pronásledování potřeboval uniknout do mělkých zálvů. Bly vzbrojeny děl. Některá děla střílela těžké kovové koule, jiná bla lehká, otočná. Z těch se střílelo sekaným olovem.

přídavné jménopodstatné jménopádčíslorod
temných.
měsíčním.
tropickému.
pirátská.
malý.
mělkých.
kovové.
sekaným.