Skloňování přídavných jmen tvrdých

Zdůvodňujte pravopis. Doplňujte i, í / y, ý.
Setkal se s rozzlobenm obvatel. Seznáml jsme se s hokejovm hráči.
Vhledej knihy o jedlch a nejedlch houbách. Nabl pstol ostrým náboji.
Jiřík našel hnízda pod šípkovm keři. V rodiče muste bt trpělv.
Nad pol létal drav ptáci. Nebe blo pokryto blm obláčky.
Rozloučili se se známm ldm. Zbtky snědl nenastn červ.
Zahradníci se chlubl vpletm záhon. Děti plašil holub.