Opakování přídavných jmen

Doplňte vynechaná písmena. Poté určete druh přídavných jmen.
Existují ldé, kterým se slovem prales vbav nebepečí. Prales jsou popsovány různým lidm, kteří prošl zákeřným msty. Setkat se zde můžeme se všeljakým moucham, rozlčným zástupci jiného hmzu, ale i jedovatým hady. Neměl bchom se nechat vplašit podezřelm zvuky. Musme bt ostražití a všimnout si šumu hada plazcího se v lstí. Narazt můžeme i na třptivé pavučiny cizokrajnch pavouků. Prales oplvají různým nebezpečím, ale také nezapomenutelným tajemstvm.

různýzákeřnývšelijakýrozličný
jinýjedovatýpodezřelýostražitý
plazícítřpytivécizokrajnýnezapomenutelný