Opakování přídavných jmen

Utvořte spojení přídavného jména přivlastňovacího s podstatným jménem v 1. pádě množného čísla. Utvořené dvojice napište v 7. pádě množného čísla.
lékařka + receptys
truhlář + hoblíkys
pekař + preclíkys
cukrář + dortys
Dana + peras
babička + králícis