Opakování přídavných jmen

Doplňte postupně neúplná slova.
Vyšl jsme na vlet bez namáhavch vstupů, bojí se cizch návštěvníků, našl jsme koroptv stop,
procházel jsme křivolakým uličkam, talíře s grlovaným kuřaty, vypl léčiv nápoj, to je ciz paní,
pozor na vos hnízda, líbil se m Ladov obrázky, Zbněk je sebevědom člověk, u ps boudy,
podej m bratrov brýle, na holch polch, počítáme s velkým změnam, klusající bíl koně.