Slovesa

Doplňte do vět vhodné slovo: JSEM / SEM, JSI / SI.
Řekněte mi, kde to ? Nechoď tak často. Umyj před jídlem ruce!
Ty také zapomněl? Přines dopředu židli. Využil mé nápovědy?
Koupili nový domek. Zahlédl veverku. už připravena?
To opravdu nevěděl. Po dobrém obědě si šel chvíli zdřímnout.
Byl mi velkou oporou. To mě opravdu vylekal. Umyj ruce.