Slovesa - rozkazovací způsob

K uvedeným slovesům zapište tvary rozkazovacího způsobu.
číst
mazat
uklidit
počkat
pospíchat
slíbit