Slovesa - podmiňovací způsob

Doplňte tvary podmiňovacího způsobu.
Napsal (2. os. č. j.) dopis?
Zeptali (2. os. č. mn.) se jich?
Proč (1. os. č. mn.) se netěšili?
Měli (2. os. č. mn.) se přidat.
Mohl (2. os. č. j.) rozsvítit?
Šli (1. os. č. mn.) do přírody.
Koupili (2. os. č. mn.) mi něco dobrého?
Počkal (2. os. č. j.) na mě po vyučování?
Vzali (1. os. č. mn.) vás s sebou.