Zájmena

Doplňte vynechaná písmena. Poté si do sešitu z vět vypište dvanáct zájmen a připište jejich druh.
Slepl blé ms, které děti rozbl. Z larev se vvnul motýl, kteří zářil všemi barvam.
Mlsný jazček má ten, kdo je vbrav. Mslel na to, co vděl na Vsočině.
Netopři sdl ve mlně, který je dávno zchátral. Děti nevěděl, čí hus pobhají po návs.
Děvčata vprávěla, co všechno zažila při své vpravě na starobl hrad.