Čtvrtletní práce - 1. čtvrtletí

  
Postupně vypracujte všech sedm částí čtvrtletní práce.
1. Postupně doplňte vynechaná písmena:
Bdlí ve sluém btě. Zbšek pše deík. Muž přivezl ptle s raými bramboram.
Vletníci se procházel ve stiých lesch. Učme se o jeskyím medvědov.
Mval album s ceými známkam. Děti rozbil dřevěé hračk. Je to celodeí práce.
Vpůjčil m telefoí seznam. Rbáři nesl ryb v proutěých košch.
Vběhl rouření ps. Beubá stařenka vprávěla staré povsti.

2. Doplňte jednu nebo dvě souhlásky:
rostliý tuk, kameé schody, týdeí plán, poaný krále, okeí sklo,
ý chléb, klokaí kapsa, raí čaj, raý salát

3. Vyjádřete jedním přídavným jménem:
babička, která nemá zuby, je
pařez, který je rozdělen sekyrou, je
obloha, na které září hvězdy, je
lampa, která svítí, je

4. Doplňte vhodné souhlásky:
rosáhlý les, děké pískoviště, blíké vítězství, celé litvo, velké bohatví

5. Určete slovní druhy (zapiš je pomocí čísel):
Malý () Petr () sbíral () včera () usilovně () starý () papír (),
protože () chtěl () být () v () soutěži () první ().

6. Vyznačte stavbu slov:
slovník -
lednička --
neuletělo ----

7. Napište slovo základové k daným slovům:
jarní -
ženský -