Čtvrtletní práce - 2. čtvrtletí

  
Postupně vypracujte všech devět částí čtvrtletní práce.
1. Postupně doplňte vynechaná písmena:
Ps vli na roářený měsc. Vlkům svtil oči a jazky jim vsel ze zubaté tlam.
Babčka vskala vlas dědov Vševědov. Vtr vří na chodnku lstí.
Polštáře bl ušity z ptlovny. Nabl vdomostí. Ldé se bíhal kolem.
Hoši se těšil na pokus s umlým oplováním rostln. Na neb se neobvil ani mráček.
Z opadového dřeva jsem bl buku. Na opravu vsavače jsme jednal opraváře.

2. Doplňte vhodné souhlásky:
roypaný cukr, rovícené světlo, klidné dětví, beceá rada,
vítěné drutvo, nebepečí

3. Doplňte s-/z-:
běh lidí, hrabat listí, právy v rádiu, práva silnic, bít psy, bít budku,
hlédnout výstavu, hlédnout z výšky, tuhnout

4. Dopište předložku s/se, nebo z/ze:
lovci psy, rohlík máslem, chléb mouky, jablka spadla stromu

5. Doplňte -ě-/-je-/-ně-:
mámino obtí, obti války, významný obv, nová obdnávka, vynikající pamť
zapoml na nás, rozuml učivu, osamlá borovice, chová se skrom

6. Vyznačte stavbu slov:
odletěla ---
vynadala ---

7. Napište slovo základové k danému slovu, poté proveďte slovotvorný rozbor:
lékárna -
-

8. Doplňte jednu nebo dvě souhlásky:
deí světlo, kameý most, neviý člověk, úzká viice, píše si deík,
jeleí parohy, raí rozcvička

9. Ke slovům zapište jejich kořen:
nakreslený -
chodidlo -
náměstíčko -