Čtvrtletní práce - 3. čtvrtletí

  
Postupně vypracujte všech osm částí čtvrtletní práce.
1. Postupně doplňte vynechaná písmena:
Řemeslníci přibl obraz s novm rám. Děti se nastil různým sladkostm. Vlci vl na bl měsc. Jak se nazval tyto ulce se staroblm dom? Ve vloze klenotnictv se třptil šperky z ryzho zlata s vzácným drahokam. Špinav vrabci se čepřil v kaluži.

2. Doplňte:
ký, vítětví, litvo, raí rozcvička, raý salát

3. Doplňte s/z, ě/je, mě/mně:
hodit ze stolu, kamarádit se, práva silnic, chléb máslem,
významný obv, vzd do domu, nerozul česky, nevzpol si

4. Pomocí číslic určete slovní druhy:
kde -
běhání -
chytře -
abychom -

5. U podstatných jmen z dopňovacího cvičení určete pád, číslo, rod a vzor:
obrazy - . pád, číslo , rod , vzor
děti - . pád, číslo , rod , vzor
výloze - . pád, číslo , rod , vzor

6. Doplňte i/y. Poté postupně vypište přídavná jména přivlastňovací:
Vidím Pavlov ps. Dej to Milanov. Ukaž sousedov otcov králíky. Podej mi dědov brýle.
- - - -

7. Určete osobu, číslo, způsob a čas sloves:
nezdržujte - . osoba, číslo, způsob
měla bych - . osoba, číslo, způsob
spali - . osoba, číslo, způsob, čas

8. Určete druhy zájmen:
vy -
sám -
nic -
se -
někdo -
tvůj -