Čtvrtletní práce - 4. čtvrtletí

  
Postupně vypracujte všech osm částí čtvrtletní práce.
1. Postupně doplňte vynechaná písmena:
Děti četl knihu o král Přemslu Otakarov. V zmních měscích se spál uhl. Procházel jsme se s veselm přátel. Řečníci odpovídal na dotaz. Pod vzrostlm borovcem vyrůstal hřib. Přišl k nám ciz hosté s nejlepším úmysl. Koruny byl vzdobeny vzácným drahokam. Davidov rodiče koupil židle s pevným opěradl. Sedlákov voz byl naloženy plným pytl obil. Bíl motýl poletoval nad rozkvetlm loukam. Sousedov dcery nás obdařil milm úsměv.

2. Doplňte s/z, vz; ě/je:
bít budku, tyčit vlajku, hrabovat listí, hlédnout výstavu, obm tělesa,
obť války, v obtí mámy

3. Doplňte:
působil skrom, rozumla, zapoml, zřejm o tom ví, okeí rám, viý sklep,
Evin deík, ceý kov, jeleí parohy, děký smích

4. Pomocí číslic určete slovní druhy:
náš -
před -
hurá -
ať -

5. Určete druh zájmen (osobní, ukazovací, přivlastňovací, tázací, vztažné, neurčité, záporné):
my -
náš -
tento -
nikdo -
něco -

6. Určete druh číslovek (základní, řadová, násobná, druhová):
dvacátý -
málo -
troje -
dvakrát -

7. Určete rod, číslo, pád a vzor přídavných jmen (podle 1. cvičení):
zimních - rod , číslo , . pád, vzor
veselými - rod , číslo , . pád, vzor
sousedovy - rod , číslo , . pád, vzor

8. Z doplňovacího cvičení (1. úkol) zapište číslo věty, ve které je:
rozvitý podmět:
holý podmět:
nevyjádřený podmět: