Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
120 : 4 = 238 + 329 = Kolik známých se sešlo u oběda? Objednali si všichni stejné jídlo.
12 : 4 = 475 - 324 = Jeden oběd stál 80 Kč. Zaplatili celkem 320 Kč.
120 : 40 = 876 * 5 = : =
120 : 2 = 325 * 40 = U oběda se sešli známí.
180 : 2 =
140 : 2 =