Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
38 : 2 = 576 + 325 + 689 = Pavel je vzorný turista. Chodí rovnoměrně a dlouho bez odpočinku.
48 : 2 = 268 + 304 + 720 = Za 4 hodiny ušel 20 km. Kolik kilometrů ušel za 1 hodinu?
56 : 2 = 1 032 * 2 = : =
54 : 2 = Pavel ušel za 1 hodinu km.
66 : 2 =
72 : 2 =