Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
5 * 6 = 6 434 + 1 396 = Do kbelíku se vejde 10 litrů vody. Do prázdného sudu jsme nalili 15 plných kbelíků.
5 * 60 = 5 533 - 699 = Kolik litrů vody je v sudu?
50 * 6 = 2 089 * 6 = * =
50 * 60 = V sudu je litrů vody.
300 : 5 =
300 : 50 =