Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
2 000 - 1 800 = 7 159 - 354 = 10 minut je 600 sekund.
4 000 - 2 600 = 5 159 - 309 = Kolik sekund je jedna hodina?
3 000 + 2 500 = 274 * 300 = 60 : 10 =
* 600 =
6 000 - 5 700 = Jedna hodina má sekund.
5 000 - 4 100 =
5 000 + 4 100 =