Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
600 - 70 = 2 032 - 286 = Mezi dvěma čísly je rozdíl 10. Menší z nich je 35.
600 - 270 = 3 038 - 969 = Urči součet obou čísel.
600 + 270 = 3 008 * 70 = 35 + 10 =
+ =
650 - 70 = Součet obou čísel je .
6 000 - 700 =
6 000 - 70 =