Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
14 * 10 = 2 456 + 6 655 = V zahradě bude 6 řad o stejném počtu stromků. Dvě řady jsou již nasázeny.
32 * 100 = 1 234 - 345 = Je to 28 stromků. Kolik stromků zbývá ještě nasázet?
240 : 10 = 2 456 * 3 = 28 : 2 =
* =
143 * 10 = 561 : 3 = Zbývá ještě nasázet stromků.
7 * 10 =
60 : 10 =