Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
180 : 6 = 2 300 * 5 = V krabičce jsou tužky ve 3 řadách po 12 kusech.
540 : 10 = 579 * 80 = Učitel rozdal dětem 25 tužek. Kolik tužek zůstalo v krabičce?
180 : 2 = 5 080 - 3 204 = * =
- =
2 500 : 5 = V krabičce ještě zůstalo tužek.
1 200 : 3 =
1 600 : 4 =