Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
10 * 50 + 3 = 1 450 - 605 = Obchodník prodal 15 košil po 180 Kč.
10 * (50 + 3) = 1 440 + 605 = Kolik Kč za ně utržil?
10 * 3 + 50 = 250 * 70 = * =
(10 - 3) + 50 = 3 000 : 4 = Obchodník vydělal Kč.
(10 + 3) + 50 =
10 * 50 * 3 =