Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
80 * 12 = 1 580 + 380 = Na 1 řádek záhonu se vejde 20 salátů.
8 * 120 = 1 580 - 380 = Do kolika řádků se vysadí 160 salátů?
70 * 13 = 1 875 * 4 = : =
7 * 130 = 160 salátů se vejde do řádků.
9 * 80 =
90 * 8 =