Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
15 * 4 = 1 106 + 2 010 = Z kusu látky dlouhého 20 m odstřihl obchodník 2 m.
25 * 2 = 2 301 - 1 240 = Zbytek látky rozstříhal na díly po 3 metrech. Kolik má třímetrových kusů?
35 * 2 = 2 060 * 30 = - =
: =
6 * 25 = 10 755 : 9 = Obchodník má kusů třímetrových látek.
8 * 15 =
35 * 4 =