Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
480 : 80 = 9 909 + 1 191 = Chodec ujde 2 km za 30 minut.
280 : 70 = 3 405 - 2 863 = Za kolik hodin by tímto tempem ušel 8 km?
300 : 10 = 5 * 3 000 = 8 : 2 =
30 + 30 + 30 + 30 =
300 : 100 = minut = hodiny
300 : 30 = Chodec by 8 km ušel za hodiny.
300 : 300 =