Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
(18 - 6) - 4 = 2 000 - 387 = Myslím si číslo, vynásobím ho pěti a poté přičtu 25.
18 - (6 - 4) = 3 000 - 470 = Vyjde mi číslo 75. Které číslo si myslím?
(18 + 4) - 6 = 5 309 * 20 = * 5 + 25 = 75
(18 + 6) - 4 = Myslím si číslo .
18 - (6 + 4) =
(18 + 6) + 4 =