Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
10 * 200 = 1 444 + 8 896 = Z pole přivezli 3 600 kg brambor. Dávají je do pytlů po 20 kg.
100 * 30 = 1 000 - 989 = Kolik pytlů naplní?
90 * 30 = 209 * 70 = : =
50 * 30 = Naplní pytlů.
30 * 100 =
500 * 30 =