Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
400 : 50 = 2 576 + 9 573 = Ze 100 kg brambor se vyrobí 18 kg škrobu.
40 : 5 = 1 934 - 366 = Kolik kg škrobu se vyrobí z 250 kg brambor?
400 : 100 = 1 375 * 8 = 250 * 18 =
: 100 =
300 : 6 = 9 000 : 8 = Z 250 kg brambor vyrobí kg škrobu.
300 : 60 =
600 : 6 =