Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
5 * 25 = 3 465 + 3 036 = Pro 1 koně je třeba mít na den 6 kg sena.
2 * 28 = 700 - 299 = Jaké množství sena potřebujeme pro 2 koně na 3 dny?
14 * 5 = 5 050 * 8 = * * =
19 * 3 = Pro 2 koně na 3 dny potřebujeme kg sena.
2 * 37 =
4 * 16 =