Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
4 * 25 = 9 999 + 901 = Les se rozkládá na ploše 300 ha. Na 1 ha se počítá asi 810 stromů.
11 * 8 = 3 986 - 2 996 = Kolik stromů je přibližně v tomto lesním revíru?
1 * 36 = 2 063 * 40 = * =
5 * 15 = 2 392 : 8 = V tomto lese je přibližně stromů.
3 * 21 =
2 * 28 =