Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
199 + 48 = 3 601 + 1 059 = Papírové peníze se dávají do balíčků po 100 kusech.
299 + 35 = 3 601 - 2 159 = Máme 1 balíček dvousetkorun a 2 balíčky stokorun. Kolik je to Kč?
299 + 56 = 999 * 90 = 1 * * + 2 * * =
199 + 29 = Máme celkem Kč.
399 + 34 =
499 + 58 =