Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
6 * 11 = 4 387 - 2 700 = Myšlené číslo dělím 3, přičtu 3, dostanu 23.
1 * 43 = 15 047 + 20 360 = Které číslo si myslím?
2 * 39 = 423 * 70 = : 3 + 3 = 23
4 * 13 = 932 * 8 = Myslím si číslo .
11 * 9 =
23 * 5 =