Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
9 * 500 = 2 800 - 1 768 = Součet po sobě jdoucích čísel je 69.
6 * 10 = 15 430 + 5 480 = Která dvě čísla to jsou?
8 * 900 = 2 168 * 4 = + = 69
7 * 30 = 1 235 * 3 = Jsou to čísla a .
5 * 100 =
30 * 70 =