Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
200 * 60 = 987 * 5 = Součet tří čísel je 1 180. První sčítanec je 250.
40 * 80 = 25 000 - 3 250 = Druhý je o 60 větší než první sčítanec. Urči třetího sčítance.
100 * 30 = 1 234 * 3 = 250 + 60 =
1 180 - 250 - =
50 * 30 = 2 244 * 2 = 250 + + = 1 180
80 * 6 = 826 * 20 = Třetí sčítanec je .
500 * 6 =