Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
2 000 - 80 = 6 868 - 4 070 = Čtvrtina myšleného čísla je 50.
1 000 - 10 = 6 868 + 4 070 = Které číslo si myslím?
3 000 - 200 = 209 * 8 = : = 50
800 - 90 = 1 340 * 5 = Myslím si číslo .
2 000 - 600 = 274 * 30 =
500 - 30 =