Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
28 : 2 = 9 400 - 8 905 = Hospodář prodal 6 vepřů o celkové hmotnosti 672 kg.
69 : 3 = 9 400 + 8 905 = Jaká byla průměrná hmotnost 1 vepře?
42 : 2 = 4 020 : 6 = : =
33 : 3 = Jeden vepř má průměrnou hmotnost kg.
64 : 4 =
36 : 2 =