Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
20 + 30 * 6 = 5 000 - 275 = Skupina 8 lidí obědvá v restauraci. O útratu se dělí stejným dílem.
10 + 10 * 9 = 10 000 - 789 = Celkový účet činí 720 Kč. Kolik Kč připadne na 1 hosta?
225 + 25 * 3 = 10 008 : 8 = : =
(225 + 25) * 3 = Na jednoho hosta připadá Kč.
480 + 10 * 2 =
(480 + 10) * 2 =