Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
36 - 6 * 4 = 9 876 * 2 = Tiskař vytiskl 45 000 pojlednic. Balí je do balíčků po 100 kusech.
(36 - 6) * 4 = 8 877 * 3 = Do kolika balíčků zabalí vytištěné pohlednice?
56 - 6 * 8 = 12 459 : 3 = : =
(56 - 6) * 8 = 12 456 : 4 = Tiskař pohlednice zabalí do balíčků.
175 - 5 * 5 =
230 - 7 * 4 =