Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
200 * 8 = 3 218 + 4 205 = Vajíčka se rovnají na plata po 30 kusech. Nakoupíme 180 vajec.
20 * 8 = 70 970 - 39 285 = Kolik plných plat dostaneme?
25 * 6 = 95 008 * 7 = : =
15 * 3 = 1 234 * 3 = Dostaneme plných plat vajec.
35 * 4 =
38 * 2 =