Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
400 : 100 = 70 608 + 21 007 = Ve mlýně jsme koupili pytel mouky. Měl hmotnost 50 kg.
4 000 : 100 = 60 309 - 32 009 = Zaplatili jsme 450 Kč. Kolik korun stál 1 kg mouky?
400 : 4 = 32 068 * 6 = : =
400 : 400 = 1 970 * 4 = Jeden kilogram mouky stál Kč.
400 : 40 = 948 * 30 =
4 000 : 40 =