Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
7 * 8 = 10 400 + 13 040 = Anežce bylo v roce 2022 patnáct let.
7 * 80 = 30 430 - 13 057 = Ve kterém roce se narodila?
11 * 8 = 10 136 : 8 = - =
11 * 80 = Anežka se narodila v roce .
5 * 8 =
50 * 8 =