Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
70 * 20 = 20 200 + 23 030 = Ze 100 kg řepkového semene se vylisuje 35 kg oleje.
7 * 2 = 20 200 - 15 020 = Kolik kg oleje se vylisuje z 500 kg řepkového semene?
7 * 20 = 26 560 : 4 = 500 : 100 =
* =
9 * 3 = Z 500 kg řepkového semene se vylisuje kg oleje.
90 * 3 =
900 * 3 =