Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
64 * 100 = 35 080 + 29 709 = Ze 100 kg cukrové řepy se vyrobí 15 kg cukru.
35 * 10 = 30 000 - 495 = Kolik kg cukru se vyrobí z 2 000 kg cukrové řepy?
4 * 10 = 6 904 * 5 = 2 000 : 100 =
* =
370 : 10 = 543 * 20 = Z 2 000 kg cukrové řepy se vyrobí kg cukru.
400 : 10 =
400 : 100 =