Počtářská chvilka

První část: Příklady počítej zpaměti.
Druhá část: Příklady si zapiš pod sebe, vypočítej a výsledek zapiš.
Třetí část: Vyřeš slovní úlohu.
První část
Druhá část
Třetí část
3 * 100 + 5 = 29 631 + 20 463 = Do krabice se vejde 20 konzerv. Je vyrobeno 600 konzerv.
3 * (100 + 5) = 21 040 - 11 380 = Kolik krabic je třeba připravit na tyto konzervy?
3 * 5 + 100 = 23 700 * 9 = : =
3 * (5 + 100) = 5 068 * 4 = Je třeba připravit krabic.
5 * (3 + 100) = 831 * 50 =
50 + 10 * 3 =